Hvorfor interaktivet i klasserommet?

Fordi interaktivitet skaper aktivitet og engasjement!

I dag finnes det interaktive løsninger i over 65 prosent av alle norske klasserom. Måten vi lever på, sosialiserer og konsumerer informasjon i den tiden vi lever i, tilsier at digital interaktivitet kommer til å være minst like viktig også i årene som kommer.

SPØRSMÅL: Hvorfor trenger man egentlig en touchskjerm i undervisningen?
SVAR: Hver eneste dag bruker vi touch med den største naturlighet på våre egne smarttelefoner og nettbrett. Det er fordi touch er den enkleste og mest intuitive måten å styre innhold på. Så, når touch kommer så naturlig og er så intuitivt – hvorfor skal man da ha en «passiv» skjerm i et klasserom? Vi tror at det kun er et spørsmål om tid før mennesker, og da særlig de små som er født inn i touchteknologien, forventer touch på alle skjermflater. Teorien vår underbygges også av at operativsystemene (MS og OS) i sine nyeste versjoner også vektlegger bruken av touch for å styre og skrive inn i sine applikasjoner. Forlagene og EdTech-aktørene som lager digitale læremidler har også touch-fokus i sin løsningsutvikling. Kort sagt: Touch er så naturlig at det er kommet for å bli.

SPØRSMÅL: Jeg har iPad og Apple TV i klasserommet. Trenger jeg da en interaktiv skjerm?
SVAR: Ja! Alt du kan gjøre med en Apple TV på en «passiv» skjerm kan du selvsagt også gjøre på en touchskjerm, som for eksempel skjermspeiling. Forskjellen er at uten touch vil elevene bare bli sittende på plassen sin og løse oppgaver på egen skjerm. Med touch derimot, skaper man engasjement og læreglede ved å aktivisere og motivere elevene! I tillegg kan touchskjermen enkelt brukes som en digital tavle, hvor du ikke bare kan dele og lagre innholdet, men også la elevene skrive og bidra direkte fra sin iPad eller nettbrett. Med touch oppnår du maks læringsutbytte ved bruk av taktil og kinestetisk lærestil.

 

Fordi kinetisk og taktil læring fungerer!

En passiv skjerm vil stimulere de visuelle og auditive sansene hos elevene. En interaktiv touchskjerm stimulerer også disse, men med touchskjermens mulighet for berøring, bevegelse og handling tas læringen til et helt nytt nivå. Det er det som kalles kinestetisk og taktil lærestil.

Forskning viser at det er store pedagogiske gevinster ved å lære på denne måten. Pedagogiske poeng kan forklares ved å skrive, tegne eller flytte på objekter. Den interaktive skjermen kan også benyttes til å aktivisere elevene med oppgaveløsning og spillbasert læring. Multitouch, slik våre skjermer har, gjør at flere elever kan bruke skjermen som en samhandlingsflate, samtidig.

Variert læring2

Fordi variert undervisning er viktig!

Hjernen vår er laget for ta i mot mange forskjellige former for informasjon, og hver type informasjon har sin egen plass. Sånn sett er jo hjernen helt fantastisk, men hvis den får for mye av én type stimuli vil den delen som håndterer den bestemte stimulien bli sliten.  I tillegg er jo også barn, og mennesker generelt, forskjellige. Vi lærer på ulike måter og foretrekker ulike former for stimuli fremfor andre. Derfor er variert undervisning så viktig.

Med en interaktiv skjerm eller tavle, kombinert med god, pedagogisk programvare, får læreren kjempegode muligheter til å skape varierte undervisningsopplegg som øker både motivasjonen og læringen.

Tavle?

Interaktiv skjerm?

Digitalt whiteboard?

 

Det finnes mange produkter og velge mellom, og det finnes mange meninger om hvilke produkter du bør velge. Vi i Interactive har over 10 års erfaring med implementering av interaktivitet i norske klasserom, og våre pedagoger er genuint opptatt av  å øke læringsutbyttet i norske klasserom. Her er noen av elementene du må tenke på før du velger en løsning til din skole:

 

PROJEKTOR ELLER SKJERM?

I dag finnes det tre ulike teknologier for interaktivitet i klasserommet, nemlig interaktiv projektor, interaktiv tavle og interaktiv skjerm. Vår klare anbefaling er å velge interaktiv skjerm eller tavle. Våre egne pedagoger og lærere de er i møte med jevnlig, oppfatter disse to løsningene som stabile, de har mange touchpunkter og gir mye av de samme mulighetene for funksjonalitet.
Er umiddelbar kostnad og størrelse på arbeidsflaten viktigst, bør man velge tavlen. Tenker man på langsiktig kostnad og best mulig funksjonalitet, er skjerm toppvalget.

Størrelse – betyr den noe?
Tradisjonelt har klasserom i Norge vært utstyrt med tavler i størrelsesintervallet mellom 72 og 87 tommer. Vi anbefaler en tavle på 87 tommer i 16:10-format til et såkalt «vanlig» klasserom.
Velger du interaktiv skjerm, derimot, behøver ikke den å være like stor fordi skjermen har bedre bilde, lysstyrke og oppløsning. Når det gjelder skjerm, lønner det seg å gå for 65″ – 75″ i et vanlig klasserom.

Når dette er sagt, så vet vi jo at klasserommene er i stadig endring. Mange skoler bruker i dag interaktive skjermer som et samlingspunkt for stasjonsundervisning, der man for eksempel har benker fremst i klasserommet, eller bruker skjermen stående. Da er det tilstrekkelig med en skjerm på 65″.

Interaktiv tavle versus interaktiv skjerm
De fleste er enige om at det er de interaktive skjermene som vil bli å finne i brorparten av norske klasserom i tiden fremover, og vi ser denne trenden tydelig i flere europeiske land allerede, eksempelvis i Nederland. I tillegg til at prisen på de interaktive skjermene har gått betraktelig ned de siste årene, finnes det flere gode argumenter for å velge skjerm fremfor tavle:

  • Lavere totalkostnad: Levetiden til en skjerm er på 50 000 timer, mens en tavle med projektor klarer ca 5000 timer. Med skjerm trenger du ikke å tenke på å skifte lampen i projektoren, altså ingen nedetid. Energiforbruket er også lavere.
  • Enklere i bruk: Skjermene slår seg på helt automatisk (SMART), eller ved hjelp av én enkelt knapp (Prowise). Du trenger ikke å kalibrere skjermene. Høyttalerne er innebygd i skjermene.
  • Bedre bildekvalitet: Skjermene har 4K UHD-oppløsning. I tillegg er lysstyrken og kontrasten mye bedre på en skjerm enn det er med en projektor.
  • Enklere montering: Færre kabler = færre feilkilder. Skjermene krever svært lite vedlikehold.
Løsning