Rettsaler

Skreddersydde AV løsninger til rettssaler Benytt sikre mikrofonsystemer med bordmikrofoner og eksterne høyttalere. Via dommerbordet styrer du hvem som skal snakke samt vitner kan ringes opp. Når vitner snakker lavt, kan du skru opp lyden. Noen rettssaler utstyrer vi med tolkeboks. I denne er det gjerne plass til to tolker. Tolkeboksen er lydtett, men har vinduer ut mot rettssalen. Tolkerne sitter med hvert sitt hodesett og mikrofon. Herfra kan de heve eller senke volumet eller bytte kanal, avhengig av hvilket språk det snakkes. Når et vitne med fremmedspråk forklarer seg, får tolken vedkommendes stemme i sine hodetelefoner og tolker direkte i sin mikrofon. Delegatene (deltakere) som trenger tolkning, tar på hodetelefonene og får dermed tolkningen oversatt til sitt språk. Tolking kan være både konsekutiv eller simultan. Dette krever spesielt teknisk utstyr, noe vi leverer. Denne typen tolking krever to eller flere tolker avhengig av oppdragets art og varighet

VI VIL HJELPE DEG MED RETT VALG AV UTSTYR TIL RETT PRIS

AV Design har igjennom mange års erfaring og gode partnere opparbeidet seg kunnskap om moderne av-løsninger. Våre systemdesignere og AV-tekniker kurse og sertifiseres fortløpende for at du som kunde skal være trygg på at valgene som blir gjørt er de rette. Vi har flere store referanseprosjekt. Ønsker dere en befaring for å se på løsninger vil vi arrangere dette. Disse befaringene vil være lærerike samt inspirerende og skape nye ider til nettopp ditt system.