Serviceskjema

NB! Skriv serienummeret tydelig på utsiden av esken ved retur.

Serienummeret skal brukes som referanse ved innsendelse/innlevering av det defekte produktet.

Ved innlevering av produkter helt uten påviselige feil eller mangler, faktureres kunden for saksbehandling og feilsøking.

 

Trenger du service på stedet for feilsøkning eller du trenger annen hjelp.

Send en epost til service@avdesign.no og du vil bli kontaktet av vår serviceavdeling.