Service/Support

Fields marked with * are required

Må fylles ut

NB! Skriv serienummeret tydelig på utsiden av esken ved retur.

Serienummeret skal brukes som referanse ved innsendelse/innlevering av det defekte produktet.

Ved innlevering av produkter helt uten påviselige feil eller mangler, faktureres kunden for saksbehandling og feilsøking.