Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn hjelper virksomheter med å skape en miljøvennlig drift og en tydelig og dokumentert miljøprofil. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor.Ved bruk av godkjente konsulenter gis virksomhetene hjelp til å finne konkrete, målbare og lønnsomme miljø- og klimatiltak. Virksomheter gjennomgår en miljøanalyse og tilpasses så definerte bransjekrav (70 definerte bransjekrav finnes). Miljøfyrtårn bidrar med kompetanse, rutiner og løsninger.

EL Retur

Elretur AS er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. Elretur tilbyr tjenester til alle som importerer og eller produserer EE-produkter. Importørene/produsentene må oppfylle en del krav etter Avfallsforskriften, og disse kravene er det Elretur tar på seg å oppfylle gjennom sin returvirksomhet.

AVIXA CTS sertifisering

AVIXA Certified Technology Specialist (CTS) er en leverandøruavhengig generell AV-sertifisering som er akkreditert av ANSI/ISO. Sertifiseringen er personlig og må fornyes hvert 3. år ved å dokumentere at man har tilfredsstilt kravene til opplæringstiltak i perioden. AVIXA er en internasjonal organisasjon for alle i AV-bransjen og fokuserer på standarder, utdanning og sertifiseringer for bransjen. AVIXA arrangerer også de største AV-messene i verden slik som ISE og Infocomm.

Certified Crestron Partner

​Våre medarbeiderne har fullført omfattende kurs på ulike nivå. Våre programemrer har over 20 års erfaring med programmering, og kurses årlig for oppdatering av nye programer og produkter.

Microsoft Authorized Device Reseller

The Microsoft Authorized Device Reseller (ADR) program was created to empower partners to resell Surface devices to commercial customers as part of their overall customer solution offering. Microsoft ADRs are an innovative partner ecosystem that sell Surface devices and accessories to commercial customers of all sizes. The ADR program includes benefits and resources such as sales tools, marketing campaigns and readiness training to assist your teams to sell, deploy and support Surface devices.

Smarttech Gold partner

The SMART Partner Branded Services (“PBS”) program is an advanced authorization program within the SMART Technologies EDGE Partner Program available to interested SMART Platinum level channel p

Authorised Sennheiser Partner Network

Velkommen til Sennheiser Partner autorisasjon Et sterkt brand har bruk for like sterke partnere; som Premium brand, så kommer Sennheiser i framtiden til å operere med en selektert distribusjon strategi og ett utvalg av partnere for å sikre en langvarig suksess med vår felles business. I overenstemmelse med vårt slagord “Compass – the right product at the right place”, vil det fra 1. april 2013 kun være autoriserte Sennheiser Partnere og Sennheiser distributører som drar fordel av oppmerksomheten rundt vår sterke merkevare. Dette vil sørge for at de samme standarder vil være gjeldende i hele Europa, og sikrer at alle kunder vil motta den samme kvalifiserte behandling som de forventer av en "premium" produsent som Sennheiser.

Authorised Bose Pro Partner

AV Design er offisielt blitt en Bose Pro-partner som leverer hele Bose Professional-produktserien. Som en foretrukket partner har vi tilgang til Bose-design og de nyeste innovative produktene. Bose Pro krever høyest mulige installasjonsstandarder, AV Design forplikter seg til å levere installasjon og service av høyeste kvalitet. Bose Professional har utviklet innovative høyttalere, elektronikk og programvare for å møte behovene til krevende profesjonelle lydapplikasjoner i over 40 år. Bose-produkter selges kun gjennom autoriserte pro-lydforhandlere, AV-systemintegratorer og distributører. Å være en Pro-partner lar oss motta betydelig støtte via distribusjonsnettverket, inkludert produktteknisk informasjon, systemdesignstøtte og kundesupport. Bose-lyd finnes over hele verden i teatre, stadioner, sportshaller, restauranter, butikker, bedriftsbygninger og kulturscener. For mer informasjon besøk https://pro.bose.com

Wolfvision Cynap Certified Partner

AV Design er Wolfvision Cynap Certified Partner. Våre teknikere har gjennomgått kurs og opplæring igjennom Wolfvision sitt sertifiseringsprogram, og var blant de første til å bestå eksamen.

Authorised Epson Partner Program

Epson’s long-term strategy involves working with carefully selected partners who have a clear understanding of how our products and technologies benefit their customers.

Extron Control Specialist – ECS

Sertification enables individuals to learn about the versatility and advanced features within Extron's Global Configurator™ Plus software. Global Configurator Plus is an ideal configuration tool for applications such as classrooms, boardrooms, conference rooms, or wherever a single control processor and control interface are needed. The ECS certification focuses on control system customization for a wide range of applications, advanced device communications, troubleshooting, and best practices.