PLAYipp Digital Signage

Digitale informasjonsskjermer er den perfekte kanalen for å fange de ansattes oppmerksomhet rundt viktige nøkkeltall, nyheter og hendelser på arbeidsplassen.

PLAYipp anses av mange for å være den mest brukervennlige og funksjonelle løsningen for å kontrollere digitale informasjonsskjermer. Løsningen er en skybasert tjeneste som du enkelt kan administrere fra et webgrensesnitt, skjermene kan oppdateres sentralt og lokalt, alt kan planlegges og flere kan administrere.

Verdien av løsningen

Vi er overbevist om at informerte ansatte har en tendens til å være mer engasjerte, både i arbeidet og i arbeidsgiverne. Viktige parametere for de som ønsker sterke arbeidsgivermerker og ansatte som liker jobben sin. Ved å bruke Signage kan en organisasjon formidle kunnskap, siste nytt og oppdatere sine ansatte om viktige spørsmål - ofte helt uten aktivt engasjement fra den ansatte selv.

Enkelt brukergrensesnitt

Det fungerer som du forventer at det skal fungere. PLAYipp har grensesnittet du raskt blir kjent med og håndterer funksjonaliteten du trenger. Grensesnittet er grafisk tiltalende, du ser stadig hva du gjør og kan forhåndsvise før du publiserer innhold på skjermen. Du jobber med nettleseren du allerede har på datamaskinen. Du og flere brukere kan jobbe samtidig med innholdet ditt fra forskjellige datamaskiner og pålogginger.