AV Design vinner Domus Juridica

Hva skal bygget brukes til! Domus Juridica vil først og fremst være et bygg for studentene ved Det juridiske fakultet. Flere av de ansatte ved fakultetet for også sin arbeidsplass der. Leiearealet i 1. – 8. etasje får et omfang på ca. 17 000 m2 og skal legge til rette for et framtidsrettet læringsmiljø med auditorium, undervisningsrom, lesesaler og læringssenter. Bygget får også kontorarealer og møterom for ansatte. I tillegg blir det kantine, infosenter og innendørs sykkelparkering.

4k AV over IP løsninger

AV Design skal levere AV-utstyr til hele bygget. Avtalen omfatter møterom, multirom, auditorium, TV-Studio, Strømme og opptaksløsninger, Skype/Teams/Zoom videokonferanse rom, AV over IP, lyd, lys, styringssystemer. Installasjonen skal skje i Oktober til Desember i 2019

FOR MER INFO

Ta kontakt med oss

Willy Johansen

Daglig leder

Mob: +47 916 94 001

Epost: willy.johansen@avdesign.no