Sal 250, Oslo tinghus
Foto: Statsbygg

Oslo tingrett, rettssal 250

Skreddersydde AV løsninger til rettssaler

Benytt sikre mikrofonsystemer med bordmikrofoner og eksterne høyttalere. Via dommerbordet styrer du hvem som skal snakke samt vitner kan ringes opp. Når vitner snakker lavt, kan du skru opp lyden.

Noen rettssaler utstyrer vi med tolkeboks. I denne er det gjerne plass til to tolker. Tolkeboksen er lydtett, men har vinduer ut mot rettssalen. Tolkerne sitter med hvert sitt hodesett og mikrofon. Herfra kan de heve eller senke volumet eller bytte kanal, avhengig av hvilket språk det snakkes.

Når et vitne med fremmedspråk forklarer seg, får tolken vedkommendes stemme i sine hodetelefoner og tolker direkte i sin mikrofon. Delegatene (deltakere) som trenger tolkning, tar på hodetelefonene og får dermed tolkningen oversatt til sitt språk.

Tolking kan være både konsekutiv eller simultan. Dette krever spesielt teknisk utstyr, noe vi leverer. Denne typen tolking krever to eller flere tolker avhengig av oppdragets art og varighet.