Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn hjelper virksomheter med å skape en miljøvennlig drift og en tydelig og dokumentert miljøprofil. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor.Ved bruk av godkjente konsulenter gis virksomhetene hjelp til å finne konkrete, målbare og lønnsomme miljø- og klimatiltak. Virksomheter gjennomgår en miljøanalyse og tilpasses så definerte bransjekrav (70 definerte bransjekrav finnes). Miljøfyrtårn bidrar med kompetanse, rutiner og løsninger.

EL Retur

Elretur AS er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. Elretur tilbyr tjenester til alle som importerer og eller produserer EE-produkter. Importørene/produsentene må oppfylle en del krav etter Avfallsforskriften, og disse kravene er det Elretur tar på seg å oppfylle gjennom sin returvirksomhet.

Certified Crestron Partner

​Våre medarbeiderne har fullført omfattende kurs på ulike nivå. Våre programemrer har over 20 års erfaring med programmering, og kurses årlig for oppdatering av nye programer og produkter. For mer info: http://vfi.no/kursing-i-crestron/

Crestron RL™ (Room Lync)

Crestron RL™ (Room Lync) Crestron RL tar Lync-programmet fra PC med seg til møterommet, og leverer en totalpakke med alt av utstyr som trengs for å ha enkel og trådløs videokonferanse styrt fra kun én touchskjerm. AV Design har gjennomført nødvendig kurs og ble sertifsert i 2014.

​SMART Gold Business and Education Partner

Akkrediteringen SMART Gold Business Partner krever opplæring innen avansert samhandling og innen salg av løsninger, samt tekniske spesialkunnskaper om distribusjon

Authorised Sennheiser Partner Network

Velkommen til Sennheiser Partner autorisasjon Et sterkt brand har bruk for like sterke partnere; som Premium brand, så kommer Sennheiser i framtiden til å operere med en selektert distribusjon strategi og ett utvalg av partnere for å sikre en langvarig suksess med vår felles business. I overenstemmelse med vårt slagord “Compass – the right product at the right place”, vil det fra 1. april 2013 kun være autoriserte Sennheiser Partnere og Sennheiser distributører som drar fordel av oppmerksomheten rundt vår sterke merkevare. Dette vil sørge for at de samme standarder vil være gjeldende i hele Europa, og sikrer at alle kunder vil motta den samme kvalifiserte behandling som de forventer av en "premium" produsent som Sennheiser.

Authorised Epson Partner Program

Epson’s long-term strategy involves working with carefully selected partners who have a clear understanding of how our products and technologies benefit their customers.

Extron Control Specialist – ECS

Sertification enables individuals to learn about the versatility and advanced features within Extron's Global Configurator™ Plus software. Global Configurator Plus is an ideal configuration tool for applications such as classrooms, boardrooms, conference rooms, or wherever a single control processor and control interface are needed. The ECS certification focuses on control system customization for a wide range of applications, advanced device communications, troubleshooting, and best practices.